صفحه اصلی > پژوهش و فناوری > اولویت های پژوهشی 
اولویت های پژوهشی

 

 اولويت هاي پژوهشي شركت نفت خزر در قالب «فرصت مطالعاتي اعضاي هيات علمي دانشگاهها »


رديف

عنوان پروژه

مهلت ارسال

پيشنهادات

1

مستندسازي عمليات، پردازش و تفسير داده‌هاي لرزه‌اي چند مولفه‌اي در بخش غير ايراني درياي خزر

1398/10/30

 

- كليه اعضاي هيات علمي دانشگاهي كه تمايل به همكاري با شركت نفت خزر در اجراي اين پروژه‌ دارند ،در مهلت تعيين شده پروپوزال خود را به امور پژوهش و فناوري اين شركت ارسال نمايند.

-فرمت مورد قبول پروپوزال شركت نفت خزر در قسمت «فرم ها و دستورالعمل ها» پژوهش و فناوري سايت شركت موجود مي باشد.