صفحه اصلی > پژوهش و فناوری > اولویت های پژوهشی 
اولویت های پژوهشی

 

« اولويت هاي پژوهشي شركت نفت خزر در قالب برنامه ششم توسعه كشور »

 

رديف

عنوان پروژه

مهلت ارسال پيشنهاد

تاريخ برگزاري جلسه توجيهي

توضيحات

1

شناسايي مخاطرات زمين ساختي و زون‌هاي احتمالي هيدروكربوري با استفاده از روش‌هاي ژئوفيزيكي و داده‌هاي زمين شناسي و مخزني در درياي خزر

1398/03/25

1398/03/21

-

2

مدل سازي حوضه رسوبي و تعيين محدوده عملكرد دلتاها و گسترش سنگ مخزن در درياي خزر جنوبي با استفاده از اطلاعات چاه هاي دريايي موجود

1398/03/25

1398/03/21

-

3

مكانيسم تشكيل گل فشان ها و اثرات آن در ايجاد مخازن هيدروكربوري با استفاده از تكنولوژي سنجش از دور در حوضه خزر جنوبي

1398/03/25

1398/03/21

-

 

- كليه دانشگاه‌ها، موسسات علمي و پژوهشي و شركت‌هاي دانش بنيان فعال در حوزه نفت و گاز (كه تمايل به همكاري با شركت نفت خزر در اجراي پروژه‌هاي فوق را دارند)، مي‌توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با «امور پژوهش و فناوري» اين شركت تماس حاصل نمايند.