بیست و سومین جلسه مدیریت بحران شرکت نفت خزر

به گزارش روابط عمومی شرکت نفت خزر، سومین جلسه کمیته مدیریت بحران شرکت نفت خزر با هدف ارائه گزارش اقدامات سه ماهه تابستان و هم اندیشی و اتخاذ تدابیر و راهکارهای جدید برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و پایش بیشتر سلامت کارکنان در منطقه عملیاتی خزر، سکوی ایران امیرکبیر، شناورهای کاسپین برگزار شد.

تاریخ: 1399/07/09