اجرای رزمایش كمك مومنانه در شركت نفت خزر

در اجراي طرح رزمايش همدلی و كمك مومنانه با مشارکت کارکنان، شرکت نفت خزر یکصد بسته کمک معیشتی بین نیازمندان مناطق آسیب دیده از کرونا به مناسبت ماه مبارک رمضان توزیع شد.

تاریخ: 1399/02/31