حضور فعال شركت نفت خزر در بيست و سومین نمايشگاه بين المللي نفت

شركت نفت خزر با هدف معرفي توانمندي ها و دستاوردهای خود به عنوان تنها نماينده شركت ملي نفت ايران در آب هاي عميق درياي خزر، در بيست و سومین نمايشگاه بين المللي نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي تهران حضور دارد. شایان ذکر است بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي تهران با حضور گسترده شرکت هاي داخلي و خارجي شانزدهم تا نوزدهم ارديبهشت ماه در تهران برگزار می گردد .

تاریخ: 1397/02/23