امضاء تفاهم نامه همكاري هاي فني، علمي و اكتشافي

به گزارش روابط عمومي شركت نفت خزر تفاهم نامه همکاری های فني، علمی و اكتشافي بین شرکت نفت خزر و مديريت اكتشاف شركت ملي نفت ايران با هدف استفاده بهينه از امكانات، اطلاعات و توانمندي هاي طرفين منعقد گرديد.

تاریخ: 1396/07/24