جلسه هم اندیشی کارشناسان با مدیرعامل شرکت

به گزارش روابط عمومی شرکت نفت خزر، نشست هم اندیشی کارشناسان و متخصصان حوزه های مختلف شرکت با حضور دکتر دلاویز مدیر عامل این شرکت برگزار گردید.

تاریخ: 1396/04/19