صفحه اصلی > پژوهش و فناوری > طرحهای پژوهشی 
طرحهای پژوهشی
 كميته هاي تخصصي

به منظور استفاده از نظرات كارشناسي صاحب نظران مختلف، امور پژوهش و فناوري مي تواند بر حسب نياز از افراد با تجربه به عنوان داور استفاده نمايد.

 

طرح هاي پژوهشي

  شركت نفت خزر در راستاي توسعه دانش در كشور و در جهت وظايف محوله از سوي شركت ملي نفت ايران، به منظور انجام مراحل مطالعه، اكتشاف، حفاري  و توليد در منطقه درياي مازندران و سه استان ساحلي شمال كشور (گيلان، مازندران و گلستان)، از انجام پژوهش هاي تقاضا محور و در راستاي استراتژي پژوهشي و فناوري شركت ملي نفت حمايت مي نمايد. برخي از اين موارد عبارتند از:

1.      توجه به پژوهش‌هاي بهره‌وري صيانتي از ذخائر هيدروكربوري

2.      تلاش مستمر در بهره‌گيري از آخرين فناوري‌ها

3.      پژوهش درباره تعيين الگوي بهينه توليد

4.      پژوهش‌هاي مرتبط با منابع و ذخائر مرزي

5.      ايجاد قطب‌هاي تحقيقات صنعتي در دانشگاهها و مؤسسات داخلي و خارجي

6.      تحقيق در جهت جلوگيري از آلودگي محيط زيست

7.      اعمال استانداردهاي بين‌المللي خصوصاً در بهبود كيفيت پروژه‌هاي تحقيقاتي و نتايج آن

برقراري ارتباط جهت انجام پروژه يا طرح هاي پژوهشي از دو طريق صورت مي گيرد

  • پروژه هاي پژوهشي فراخوان شده(عناوين تاييد شده در شوراي پژوهشی شركت نفت خزر).
  • ارسال پيشنهاد پروژه يا طرح پژوهشي به امور پژوهش و فناوري شركت نفت خزر (دانشگاه ها و مراكز پژوهشي داراي مجوز شرکت های دانش بنيان مي توانند موضوعات پيشنهادي خود را در قالب فرم پيشنهاد پروژه / طرح پژوهشي به شركت ارسال دارند. در اين حالت موضوع پروژه/طرح بايستي در راستاي محورهاي پژوهشي شركت بوده تا مورد بررسي قرار گيرد در غير اينصورت به مجري عودت داده خواهد شد).

 

رويه بررسي پيشنهاد پروژه پژوهشي

رويه بررسي پيشنهاد پروژه يا طرح هاي پژوهشي پس از دريافت فرم پيشنهاد پروژه پژوهشي در امور پژوهش و فناوري به صورت زير است:

1.      تشكيل كميته تخصصي بررسي پيشنهاد پروژه/طرح پژوهشي،( در صورت نياز از مجري دعوت بعمل مي آيد تا جهت ارائه توضيحات بيشتر و تكميلي در جلسه حضور يابد)

2.      در صورت تاييد در كميته تخصصي، پيشنهاد پروژه/طرح به همراه مستندات آن جهت بررسي در شوراي پژوهشی ارسال مي گردد.در صورت نياز از مجري دعوت بعمل مي آيد تا جهت ارائه توضيحات تكميلي در جلسه شوراي پژوهشی حضور يابد.

3.      پس از تائید شورای پژوهشی ايران به منظور تخصيص بودجه و همچنين اخذ تاييديه های مورد نياز به مديريت پژوهش و فناوري شركت ملي نفت ارسال مي گردد.

4.      پس از ابلاغ كتبي تاييديه و ابلاغ كتبي اعلاميه تخصيص بودجه مديريت پژوهش و فناوري شركت ملي نفت ايران، مستندات حقوقي جهت تنظيم تفاهم نامه و قرارداد از مركز پژوهشي اخذ مي‌گردد.

5.      پس از تنظيم و امضاي قرارداد، فعاليت هاي پروژه بر اساس قرارداد پيگيري خواهد شد.

در صورت رد در هر مرحله، نتيجه به مجري اطلاع داده خواهد شد.

 

ضرورت و مبانی تصمیم گیری  در نقشه راه  فناوریهای مرتبط با تولید نفت در آب عمیق

امور پژوهش و فناوري شركت نفت خزر به منظور پتانسيل سازي در دانشگاه ها و مراكز پژوهشي جهت ورود به عرصه آموزش و پژوهش در فن آوري هاي مرتبط با آب عميق و همچنين با هدف رفع تنگناهاي عملياتي و نيازهاي فناورانه با همكاري برخي از دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشي اقدام به تدوين و اجراي پروژه‌هاي پژوهشي نموده و اميد است كه با نهايي‌‌سازي نقشه راه كسب فناوري‌هاي مورد نياز جهت ساخت تجهيزات و اجراي عمليات در آب عميق نسبت به تقويت توانمندي‌هاي كشور و صنعت نفت در حوزه‌هاي مختلف گامي مهم بردارد.

هدف از تهيه نقشه راه فناوري هاي فراساحل براي آب هاي عميق در راستاي به تحقق رساندن افزايش امنيت انرژي و همچنين تامين فناوري هاي مختلف براي آينده مي باشد. در توانمند سازي اقتصاد نو تمايل به تامين انرژي با توجه به ادامه رشد اقتصادي ضروري است.

براي پايين آوردن هزينه ها و افزايش حفاظت محيطي تنها وارد كردن سرمايه كافي نيست بلكه متناسب با رشد تقاضاي ملي براي انرژي از طريق توسعه انرژي از آب عميق به تلاش آگاهانه، هماهنگ و سرمايه گذاري مناسب و به يك نقشه راه كه وارد جزئيات شود نياز مي باشد.سرمايه گذاري در توسعه فناوري هاي جديد آب عميق و همچنين نظارت محيطي مناسب جهت نگهداري، كليد افزايش امنيت انرژي است.

يك حقيقت روشن اين است كه صنعت نفت ايران نقشي كليدي در اقتصاد كشور ايفا مي كند و تامين انرژي براي رشد اقتصادي ضروري و براي صلح جهاني و پايداري سياسي بحراني مي باشد. به علت اينكه در صنعت انرژي تحويل محصول در بازار بسيار موثر مي باشد،پي بردن به اين تاثير آسان است و تنها زماني كه زنجيره تامين دچار مشكل شود به تجارت نفت توجه خواهد شد.

هدف از نقشه راه فناوري فراساحل، دستيابي سريع به توليد در آب عميق همچون درياي خزر، در راستاي تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه كشور به منظور بهبود امنيت انرژي ملي و ثبات تامين انرژي مورد نياز مي باشد. مي توان با تركيبي از حالات و كمك محرك هايي كه موجب مشاركت خاص و فشارهاي بازار براي حمايت از فعاليت هاي مورد نياز مي شود، به اين اهداف دست يافت. اين هدف نياز به حمايت در دو زمينه دارد. يك زمينه مي تواند تشويق هايي براي توليد كنندگان به منظور شتاب بخشيدن به دستيابي توليدات آب عميق باشد. زمينه دوم، حمايت از توسعه و گسترش سيستم ها و فناوري هاي يكپارچه مي باشد كه نسبت به توسعه تكنولوژي و سيستم جديد از ريسك كمتري برخوردار است؛ چرا كه در اين حالت موفقيت اوليه آن ها در محيط فراساحل قبلا صورت گرفته است.

شركت نفت خزر درراستاي استراتژي هاي پژوهشي و فناوري شركت ملي نفت ايران و نيز به منظور توسعه دانش در كشور در حوزه هاي  اكتشاف، حفاري  و توليد در آب عميق درياي خزرو سواحل شمالي كشور طرحهاي هاي زير را ارائه مي نمايد:

1-     انتقال و به كارگيري تكنولوژي پيشرفته عمليات حفاري آب هاي عميق  در درياي  مازندران و بومي سازي آن در راستاي خودكفايي كشور

2-     مطالعات اكتشاف، توسعه و توليد ميادين حوضه درياي مازندران و سه استان ساحلي شمال كشور

3-     تحقيق و پژوهش در راستاي اهداف ايمني عمليات و مقابله با بحران ، در حوزه فعاليتهاي شركت نفت خزر

 

شركت نفت خزر در اين راستا با همكاري دانشگاه ها و موسسات پژوهشي كشور اقدام به بررسي و تدوين نقشه راه فناوري هاي مورد نياز عمليات در آب عميق نموده است بر اساس مطالعات و تحقيقات در اين حوزه به 8 بخش زير تقسيم گرديده است:

 

1-     اكتشاف

2-     حفاري

3-     بهره برداري

4-     مخازن

5-     سكوهاي شناور

6-     شناورها

7-     تاسيسات زير آب

8-     ايمني، حفاظت از محيط زيست و شرايط محيطي

در هر يك از 8 حوزه فوق وضعيت موجود و تاريخچه فناوري هاي آن حوزه در آب هاي عميق در ايران و دنيا مورد بررسي قرار گرفته است و در راستاي تدوين نقشه راه، در حال حاضر كارگروه هاي متشكل از خبرگان در هر بخش تشكيل شده كه در هر يك ازاين زمينه هاي تخصصي، قابليت دستيابي به فناوري هاي مختلف را مورد بررسي قرار مي دهند.