صفحه اصلی > واحدهای ستادی > مدیریت منابع انسانی 
مدیریت منابع انسانی

مفهوم منابع انسانی در دوره ای از دانش منابع انسانی شکل گرفت که ذهن و قابلیت های فکری کارکنان سازمان مورد نظر بود. به عبارتی دیگر منابع انسانی شامل رویکردی است که در آن قابلیت های ذهنی و فکری منابع انسانی عامل موفقیت پایدار سازمان محسوب می شود.

مديريت منابع انساني شرکت نفت خزر نظامي است يكپارچه به منظور تامين، توسعه، نگهداري و بكارگيري كارا و اثربخش از منابع انساني متناسب با اهداف سازمان.

طرح ريزي نيروي انساني و تبين استراتژي ها و خط مشي هاي نظام اداري در راستاي اهداف كلان شركت، سياست گذاري برنامه هاي كلان مديريت منابع انساني، نظارت بر تدوین و اجراي برنامه هاي آموزشي با هدف یادگیری کارکنان، نظارت بر حسن اجراي مقررات، آئين نامه ها و دستورالعمل هاي اداري و استخدامي، نظارت بر حسن انعقاد و اجراي قراردادهای مرتبط با حوزه منابع انسانی از عمده وظایف این مدیریت می باشد.

برنامه ریزی نیروی انسانی، آموزش، امور کارکنان و روابط کار و امور اجتماعی از ادارات زیرمجموعه این مدیریت هستند.