خط مشی

تاريخ : ۹۷/۰۸

شركت ملي نفت ايران

شركت نفت خزر


خط مشي سيستم مديريت يكپارچه (IMS) وHSE-MS نفت خزر

شرکت نفت خزر به عنوان يكي از شركتهاي تابعه شركت ملي نفت ايران ، مسئوليت اكتشاف،توسعه ، توليد نفت خام و گاز طبيعي ، فرآورش و انتقال به مخازن و بنادرمربوطه در محدوده حوزه جنوبي درياي خزر و سه استان ساحلي آن را برعهده دارد و رضايت مشتريان و طرف هاي ذينفع و رعايت كليه قوانين و الزامات حاكم بر خدمات خود را، به عنوان برترين هدف و در راستاي تحقق سند چشم انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران و برنامه پنجم توسعه برگزيده است.

در اين راستا مديريت ارشد، اعتقاد و تعهد خود را به اجرا، حفظ و بهبود مداوم، كارآمدي و اثر بخشي سيستم مديريت يكپارچه بر اساس استانداردهاي ISO 9001 ، ISO/ TS 29001 ، ISO 14001 ، ISO45001راهنماي HSE-MS و همچنين ضوابط سازمان هاي رده بندي بين المللي در امور سازه هاي دريايي مرتبط با صنعت نفت (مطابق آخرين ويرايش ها) اعلام مي دارد.


رئوس كلي خط مشي عبارتند از :

1. حفاظت از محيط زيست با رويكرد پيشگيري ، كنترل و كاهش آلاينده ها و عوامل آسيب رسان با نگرش ايجاد محيط كارمناسب و حركت در مسير توسعه پايدار

2. اكتشاف ، توسعه و توليد از منابع هيدروكربني درياي خزر و سه استان ساحلي (مازندران،گيلان و گلستان)

3. مشاركت و توسعه همكاري هاي منطقه اي و بين المللي در چارچوب ضوابط و سياست گذاري هاي شركت ملي نفت ايران با هدف حداكثري جذب منابع سرمايه گذاري بين المللي

4. استفاده بهينه از منابع موجود ( تجهيزات ، انرژي ، مواد اوليه و منابع مالي) با رويكرد يكپارچه سازي سرمايه

5. روزآمد سازي فعاليت ها با استفاده از آخرين فن آوري ها ، ارتقاي فرآيند ها، خدمات و سيستم هاي مديريتي موجود

6. بهبود مداوم كيفي و كمي منابع انساني و صيانت از ايشان بعنوان سرمايه هاي اصلي سازمان همراه با توسعه و بهبود فرهنگ سازماني

7. ايجاد تعامل سازنده و پويا با مشاورين، پيمانكاران و تامين كنندگان كالا و خدمات در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي

8. رعايت اصول پدافند غير عامل و توانمند سازي سازمان جهت مقابله با شرايط اضطراري

9. تعهد به رعايت الزامات قانونيو ساير الزامات مرتبط با كيفيت،ايمني،بهداشت و محيط زيست

اينجانب ضمن تاكيد بر فرهنگ " تعصب سازماني، كار با كيفيت ، ايمن و سازگار با محيط زيست " ، از كليه همكاران انتظار دارد شركت را در حصول به آرمان و اهداف تعيين شده ياري نمايند.


علي اصولي

مديرعاملكد سند : QP02-08