صفحه اصلی > شركت نفت خزر > دستاوردها 
دستاوردها

   دستاوردهاي عمده شركت نفت خزر

  • -  ايجاد زيرساخت هاي مورد نياز جهت انجام عمليات اكتشافي در شمال كشور با ساخت سكوي حفاري نيمه شناور، سه فروند شناور پشتيباني، احداث حوضچه آرامش و احداث پايگاه پشتيباني براي انجام عمليات حفاري
  • -  كشف دو ميليارد بشكه نفت درجا در ساختار سردار جنگل
  • -  كسب تجارب علمي و دسترسي به اطلاعات ارزشمند اكتشافي از بخش آب عميق درياي خزر و ايجاد زمينه لازم براي اجرای پروژه های توسعه ای و سرمایه گذاری هاي کلان در سال هاي آتي.
  • -  افزايش همكاري ­هاي منطقه اي با كشورهاي حاشيه درياي خزر در حوزه هاي ايمني، حفاظت از محيط زيست و ...
  • -  انجام طرح­ ها و پروژه هاي زيست محيطي مطابق با استانداردهاي آب عميق ( برگزاري مانور آمادگي مقابله با انتشار احتمالي آلاينده هاي نفتي و ... )