صفحه اصلی > شركت نفت خزر > اعضای هیئت مدیره 
اعضای هیئت مدیره


دکتر سید عماد حسینی
رئیس هیئت مدیره
تحصیلات: دکتری مدیریت پروژه نفت و گاز
سوابق کاری:
معاون وزير نفت در امور مهندسي
رئيس هيئت مديره شركت سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين اجتماعي (تاپيكو)
نماينده مجلس شوراي اسلامي در ادوار هفتم و هشتم و عضو هيئت رئيسه و سخنگوي كميسيون انرژي
رئيس هيئت مديره تيم فوتبال نفت تهران
رئيس پژوهشكده اقتصاد انرژي موسسه مطالعات بين المللي انرژي

دکتر علی اصولی
مديرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره
تحصیلات: دکتری مدیریت استراتژیک
سوابق کاری:
مديرعامل و نائب رئيس هيئت مديره شركت نفت خزر
مشاور وزير نفت و رئيس سازمان حراست وزارت نفت
مديركل پشتيباني نهاد رياست جمهوري اسلامي
مدير نمونه وزارت نفت در سال هاي 1384 و1390
دکتر هرمز قلاوند
عضو اصلی هیئت مدیره
تحصیلات: دکتری زمین شناسی
سوابق کاری:
مدير اكتشاف شركت ملي نفت ايران
عضو اصلي هيات مديره شركت ملي نفت ايران
مدير عامل شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب
رئيس ژئوفيزيك و رئيس اداره زمين شناسي شرکت مناطق نفتخيز جنوب


مهندس مسعود متین فرد
عضو اصلی هیئت مدیره
تحصیلات: فوق لیسانس مهندسی شیمی
سوابق کاری:
رئیس ارزشيابي و نظارت بر عملكرد طرح هاي توسعه اي مديريت برنامه ريزي تلفيقي شركت ملي نفت ايران
سرپرست مدیریت مهندسی و ساختمان شرکت نفت خزر
رئیس واحد تکمیل و آزمایش چاه شرکت نفت خزر
اداره مهندسی نفت (سرپرست پروژه هاي نفت و گاز) شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب


علی رضایی نژاد
عضو اصلی هیئت مدیره
تحصیلات: کارشناس حسابداری
سوابق کاری:
کارشناس مدیریت امور مالی شرکت ملی نفت 1370-1381
عضو هیئت مالی معاونت خدمات اداری شرکت ملی نفت 1378-1381
عضو کمیته بیع متقابل در امور قراردادهای نفتی شرکت ملی نفت 1380-1383
امور قراردادهای سازمان منطقه ویژه اقتصادی پارس 1393-1388
عضو کیمیسیون مناقصات و عضو کمیته فنی بازرگانی شرکت نفت خزر از 1388
مسئول اداره بودجه و تامین و تخصیص منابع،ذیحساب، سرپرست مدیریت مالی شرکت نفت خزر


مهندس مهرداد اکبری
عضو علی البدل هیئت مدیره
تحصیلات: فوق لیسانس مهندسی دریایی
سوابق کاری:
رئیس امور اجرایی و نظارت شرکت نفت خزر
کارشناس ارشد سازه های دریایی شرکت نفت خزر
مدرس دوره های تخصصی شرکت ملی نفتکش ایران
مهندس مکانیک موتورهای کشتی های اقیانوس پیما شرکت ملی نفتکش ایران
تکنسین محاسب شرکت کشتی سازی خلیج فارس


دکتر رامین خودآفرین
عضو علی البدل هیئت مدیره
تحصیلات: دکتری مهندسی شیمی کاربردی
سوابق کاری:
مدیر بین الملل و رئیس پژوهش و فناوری شرکت نفت خزر
عضو حقیقی کارگروه انرژی زیست توده ستاد انرژی های تجدیدپذیر
نماینده وزارت نفت در کارگروه انرژی زیست توده
رئیس امور بین الملل پژوهشگاه صنعت نفت
مسئول اجرایی ستاد توسعه فناوری انرژی تجدیدپذیر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
معاون تجاری سازی پردیس پایین دستی پژوهشگاه صنعت نفت