صفحه اصلی > شركت نفت خزر > اعضای هیئت مدیره 
اعضای هیئت مدیره

سيد عماد حسيني

رئیس هيئت مدیره

تحصیلات:

دكتراي مديريت آينده پژوهي- تكنولوژي مخازن نفت و گاز

كارشناس ارشد مهندسي مخازن نفت از دانشگاه ايالتي كلگري كانادا

كارشناسي مهندسي پتروشيمي از دانشگاه صنعتي اميركبير

برخی سوابق اجرایی (به ترتيب از آخرين سمت):

معاون وزير نفت در امور مهندسي

رئيس هيئت مديره شركت سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي

تامين اجتماعي(تاپيكو)

نماينده مجلس شوراي اسلامي در ادوار هفتم و هشتم و عضو هيئت رئيسه و سخنگوي كميسيون انرژي

رئيس هيئت مديره تيم فوتبال نفت تهران

رئيس پژوهشكده اقتصاد انرژي موسسه مطالعات بين المللي انرژي


علي اصولي

نایب رئیس هیئت مدیره و مديرعامل

تحصیلات:

دكتراي مديريت استراتژيك از دانشگاه عالي دفاع

فوق ليسانس علوم سياسي از دانشگاه امام باقر(ع)

ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف

برخی سوابق اجرایی (به ترتيب از آخرين سمت):

مديرعامل و نائب رئيس هيئت مديره شركت نفت خزر

مشاور وزير نفت و رئيس سازمان حراست وزارت نفت

مديركل پشتيباني نهاد رياست جمهوري اسلامي

مدير نمونه وزارت نفت در سالهاي 1384 و1390

عضو كميته ارتقا سلامت اداري

شاغل در امور فرهنگي جهاد اسلامي
محمود نيكو سخن

عضواصلی هیئت مدیره

تحصیلات:

فوق ليسانس مديريت بازرگاني ، دانشگاه علامه طباطبايي

ليسانس اقتصاد بازرگاني، دانشگاه شهيد بهشتي

برخی سوابق اجرایی (به ترتيب از آخرين سمت):

معاون مديرعامل شركت نفت خزر

مشاور مديرعامل شركت ملي نفت ايران

مدير مالي شركت نيكو

مدير مالي شركت ملي نفت ايران

عضو هيئت مديره شركت ملي نفت ايران

عضو و رئيس كميسيون مناقصات شركت ملي نفت ايران

معاون مدير مالي شركت ملي نفت ايران

مدير مالي شركت صادرات گاز ايران


هرمز قلاوند

عضواصلی هیئت مدیره

تحصیلات:

دكتري زمين شناسي ، رشته چينه شناسي و فسيل شناسي از دانشگاه شهيد بهشتي

برخی سوابق اجرایی (به ترتيب از آخرين سمت):

مدير اكتشاف شركت ملي نفت ايران

عضو اصلي هيات مديره شركت ملي نفت ايران

مدير عامل شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب

رئيس ژئوفيزيك و رئيس اداره زمين شناسي بنياني مناطق نفتخيز جنوب

زمين شناس مطالعات مخازن و سرپرست پروژه هاي مطالعاتي

زمين شناس مستقر در دكل هاي حفاري چاه هاي نفت


مسعود متين فرد

عضو اصلي هیئت مدیره

تحصیلات:

فوق لیسانس مهندسی شيمي

لیسانس مهندسی شيمي

برخی سوابق اجرایی (به ترتيب از آخرين سمت):

 1. مسئول ارزشيابي و نظارت بر عملكرد طرح هاي توسعه اي مديريت برنامه ريزي تلفيقي شركت ملي نفت ايران

  سرپرست مديريت مهندسي و ساختمان شركت نفت خزر

  رئيس اداره تكميل و آزمايش چاه شركت نفت خزر

  اداره مهندسی نفت (سرپرست پروژه هاي نفت و گاز) شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب

  پژوهشگر ارشد واحد حفاظت صنعتي پژوهشگاه صنعت نفت


سعید حافظی بیرگانی

عضوعلي البدل هیئت مدیره

تحصیلات:

فوق لیسانس مهندسی نفت از دانشگاه هریوت وات اسکاتلند

لیسانس مهندسی نفت از دانشگاه صنعت نفت

برخی سوابق اجرایی (به ترتيب از آخرين سمت):

 1. مشاور معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران

  مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران

  مدیرعامل شرکت پتروایران

  سرپرست مهندسی نفت طرح توسعه میدان نفتی منصوری

  رئیس اداره عملیات بارگیری نفت خام خارگ

  مجری طرح توسعه میدان بند کرخه

  مجری طرح توسعه میدان مسجدسلیمان

  مجری طرح توسعه میدان یادآوران

  رئیس دفتر هماهنگی مناطق نفتخیز جنوب در تهران

  کارشناس سیستم های مخازن نفتی

  کارشناس عملیات مخازن نفتی.

عضو علی البدل هیئت مدیره

تحصیلات:

.

برخی سوابق اجرایی (به ترتيب از آخرين سمت):