صفحه اصلی > شركت نفت خزر > مدیران و روسا  
مدیران و روسا

سمت : مدير عامل شركت نفت خزر

نام و نام خانوادگي : علي اصولي

تحصيلات : دكتري مديريت استراتژيك

شماره تماس : 88722430

پست الكترونيكي :a.osuli@Kepco-Nioc.ir


سمت : مدير اكتشاف

نام و نام خانوادگي : احمد شيرزادي

تحصيلات : فوق ليسانس مهندسي نفت

شماره تماس : 88555876

پست الكترونيكي :a.shirzadi@Kepco-Nioc.ir


سمت : مدير برنامه ريزي

نام و نام خانوادگي : نيكوالسادات ميرطاهري

تحصيلات : ليسانس رياضي

شماره تماس : 88480358

پست الكترونيكي :n.mirtaheri@Kepco-Nioc.ir


سمت : مدير مهندسي و ساختمان

نام و نام خانوادگي : مسعود پارسي

تحصيلات : فوق ليسانس مهندسي برق-كنترل

شماره تماس : 88555880

پست الكترونيكي :m.parsi@Kepco-Nioc.ir


سمت : مدير منابع انساني

نام و نام خانوادگي : احسان رضايي نژاديان

تحصيلات : ليسانس مهندسي شيمي

شماره تماس : 88717679

پست الكترونيكي :e.rezaeinezhadian@Kepco-Nioc.ir


سمت : مدير امور مالي

نام و نام خانوادگي : علي رضايي نژاد

تحصيلات : ليسانس حسابداري

شماره تماس : 88555877

پست الكترونيكي :a.rezaeinejad@Kepco-Nioc.ir


سمت : مدير منطقه عملياتي خزر

نام و نام خانوادگي : محمد ترابي

تحصيلات : ليسانس مهندسي مكانيك

شماره تماس : 01134622646

پست الكترونيكي :m.torabi@Kepco-Nioc.ir

 

سمت : رئیس امور حقوقي و پيمان ها

نام و نام خانوادگي : احمد عسگري پور

تحصيلات : فوق ليسانس حقوق بين اللمل

شماره تماس : 88724254

پست الكترونيكي :a.asgaripour@Kepco-Nioc.ir


سمت : رئيس تداركات و اموركالا

نام و نام خانوادگي : غلامرضا مقصودي

تحصيلات : ليسانس حسابداري

شماره تماس : 88709724

پست الكترونيكي :g.maghsoodi@Kepco-Nioc.ir


سمت : رئیس ايمني،بهداشت،محيط زيست و پدافندغيرعامل

نام و نام خانوادگي : اميرمسعود قاسمي

تحصيلات : فوق ليسانس مهندسي بهداشت حرفه اي

شماره تماس : 88718661

پست الكترونيكي :a.ghasemi@Kepco-Nioc.ir


سمت : رئيس فن آوري اطلاعات و ارتباطات

نام و نام خانوادگي : فروغ رمضانپور

تحصيلات : فوق لیسانس مهندسی فناوری اطلاعات-شبکه های کامپیوتری 

شماره تماس : 88555875

پست الكترونيكي :f.ramezanpour@Kepco-Nioc.ir


سمت : رئيس روابط عمومي

نام و نام خانوادگي : مهدي ميرآخوري

تحصيلات :  فوق ليسانس علوم اجتماعي

شماره تماس : 88557854

پست الكترونيكي :m.mirakhori@Kepco-Nioc.ir


سمت : رئيس پژوهش و فناوري

نام و نام خانوادگي : محمد سعيد حسين زاد

تحصيلات :  فوق ليسانس مهندسي نفت

شماره تماس : 88107543

پست الكترونيكي :m.hossainzad@Kepco-Nioc.ir


سمت : رئيس حراست

نام و نام خانوادگي : اميرشهرام شهبازخاني

تحصيلات :  ليسانس آسيب شناسي اجتماعي

شماره تماس : 88557855

پست الكترونيكي :a.shahbazkhani@Kepco-Nioc.ir

سمت : رئيس بين اللمل

نام و نام خانوادگي : رامين خودآفرين

تحصيلات :  دكتري شيمي كاربردي

شماره تماس : 88557768

پست الكترونيكي :r.khodafarin@Kepco-Nioc.ir