صفحه اصلی > واحدهای ستادی > تدارکات و امور کالا 
تدارکات و امور کالا

با توجه به اهميت تأمين به موقع تجهيزات و لوازم مورد نياز بخش های مختلف شرکت به منظور جلوگیری از توقف عملیات و تحقق اهداف سازمانی، واحد تدارکات و امور کالا با انجام برنامه ریزی های لازم و لحاظ نمودن فاکتور های زمان و كيفيت، نسبت به تامین کالای مورد نیاز شرکت از طریق منابع مورد تأييد اقدام می نماید.


  • ♦   تأمين، نگهداري و ارسال به موقع انواع كالای مورد نياز واحدهای عملیاتی و ستادی شرکت مطابق با فناوري روز و منطبق بر استانداردهای لازم
  •    شناسايي و دعوت از توليد كنندگان و سازندگان معتبر داخلي و بررسی امکان ساخت در داخل و یا امکان انتقال فناوری به داخل با هدف حمایت و ارتقاء سطح همكاري با توليد كنندگان داخلی و تقويت سطح كيفيت كالاهاي داخلي
  •    تأمين كالا با كيفيت و قيمت مناسب با رويكرد توسعه و ارزيابي منابع خريد به منظور بهبود فضاي كسب و كار و ايجاد رقابت سازنده
  •    كنترل و بهينه‌سازي سفارشات و همچنين تنظيم عمليات انبار با استفاده از روشهاي مكانيزه
  •    انجام تشريفات گمركي، ترخيص و حمل كالا اعم از واردات قطعي و موقت از مبادي گمركي كشور