صفحه اصلی > واحدهای ستادی > پژوهش و فن آوری 
پژوهش و فن آوری

پژوهش و فناوري شركت نفت خزر به منظور جهت دهي و بهبود مستمر فعاليت هاي شركت در حوزه پژوهش و فناوري در بخش‌هاي مطالعات زمين شناسي، اكتشاف ، توليد، حفاري در آبهاي عمیق دریای خزر و مطالعات در خصوص سازه هاي دريايي، شناورها، تجهيزات و كسب فناوري هاي مورد نياز عمليات در آب عميق تشكيل گرديده و تمامي فعاليت‌هاي پژوهشي شرکت، در اين واحد متمرکز مي باشد.


چشم انداز:

دستيابي به جايگاه اول مديريت و نوآوري پژوهش‌هاي مرتبط با وظايف محوله سازماني و با تاکيد بر حفاري و عملات در آب عميق و در جهت انتقال، توسعه، بومي‌سازي و جذب فناوري‌هاي مرتبط در راستاي توسعه پايدار کشور


فعاليت ها:

فعاليت‌هاي پژوهشي شرکت در راستاي دستيابي به اهداف و ماموريت‌هاي محوله شامل موارد زير مي باشد:

1.      تعيين اولويت‌هاي پژوهشي انعقاد قراردادها و مديريت پروژه‌هاي پژوهشي

2.      حمايت از پايان نامه‌هاي دانشجويي

3.      برگزاري و حمايت از همايش‌ها و کنفرانس‌هاي تخصصي

4.      طراحي و برگزاري دوره‌ها، کارگاه‌ها و سمينارهاي تخصصي

5.      حمايت از انتشار مقالات و کتب تخصصي

6.      تشكيل كميته هاي تخصصي و برگزاري جلسات شوراي پژوهشي

7.      اطلاع‌رساني مطلوب از طريق سايت اينترنتي