صفحه اصلی > واحدهای ستادی > فن آوری اطلاعات و ارتباطات 
فن آوری اطلاعات و ارتباطات

واحد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات شرکت نفت خزر به عنوان یکی از بخش‌های زیرساختی شرکت و با رویکرد یکپارچه‌سازی فرآیندهای کاری، همچنین ایجاد هم​افزایی مابین فن‌آوری اطلاعات و سایر حوزه‌های تخصصی شرکت، فعالیت​هاي زیر را توسعه می‌دهد:


1-    تأمین و پشتیبانی انواع بسترهای مختلف ارتباطی مانند ارتباط رادیویی، E1، فیبر و ماهواره مابین واحدهای مختلف ستادی، عملیاتی شرکت و سکوی حفاری ایران امیرکبیر

2-    ایجاد، پشتیبانی شبكه و مرکز داده (Data Center)شرکت

3-   توسعه و پشتيباني سامانه‌های نرم‌افزاری در حوزه‌های مختلف فعالیت شرکت توسط کارشناسان این واحد و با همکاری بخش خصوصی، همچنین تأمین نرم‌افزارهای تخصصی واحدها

4-    پياده​سازي، بروزرساني و پشتیبانی فني وب سایت/ پورتال شرکت

5-    تأمین و پشتیبانی کلیه سخت‌افزارهای مورد نیاز شرکت

6-    انجام اقدامات مرتبط با استانداردهای امنیت اطلاعات در سطح شرکت در چارچوب سیاست‌های مراجع ذیصلاح مانند افتای ریاست جمهوری و مدیریت فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ملی نفت ايران.