صفحه اصلی > واحدهای ستادی > ایمنی، بهداشت و محیط زیست 
ایمنی، بهداشت و محیط زیست

بهداشت، ایمنی و محیط زیست کلید واژه هایی هستند که رابطه تنگاتنگی با سلامت کارکنان، بقا سازمان و تحقق اهداف و برنامه های تعریف شده دارند.

شرکت نفت خزر با استقرار و توسعه نظام مديريت HSE در راستاي حفظ و ارتقاء بهداشت ، ايمني و محيط زيست كوشا بوده و مطابق با قوانين و استانداردهاي بين المللي در جهت دستيابي به اهداف خود در آب هاي عميق درياي خزر اقدام نموده و انجام کار ایمن همراه با حفاظت از محيط زيست را سرلوحه  فعاليت هاي خویش قرار داده است.

مسئولیت نظارت بر مسائل زیست محیطی مرتبط با عملیات اکتشاف و توسعه ذخایر نفت و گاز در دریای خزر بر عهده شرکت نفت خزر می باشد. لذا واحد ایمنی، بهداشت و محیط زیست این شرکت به کمک بخش های زیرمجموعه خود شامل ايمني، بهداشت صنعتي، محيط زيست و پدافند غير عامل، همسو با اهداف و برنامه های شرکت فعالیت می نماید.

وظایف واحد HSE  شرکت نفت خزر:

 • ♦      مديريت، كنترل و پيشنهاد روش اجرايي مرتبط با موضوعات HSE و كنوانسيون هاي بين المللي مرتبط با محيط زيست درياي خزر
 •       نظارت بر اجراي مفاد كنوانسيون بين المللي بخصوص CEP (كنوانسيون هاي حفاظت از محيط زيست درياي خزر) و اعمال نظارت دقيق
 •       برنامه ريزي و تدوين روش هاي اجرايي و دستورالعمل هاي متناسب با نوع فعاليت ها و پروژه هاي در دست اجرايي سكوي نيمه شناور امير كبير و تأسيسات دريايي
 •       تعامل و همكاري با سازمان حفاظت محيط زيست كشور و ساير سازمان هایي كه به نحوي با محيط زيست درياي خزر و سه استان ساحلي مرتبط مي باشد
 •       پيگيري فعاليت هاي نفتي ساير كشورهاي حاشيه درياي خزر از طريق بررسي و مطالعه فعاليت ها و گزارش مواردي كه با مفاد كنوانسيون ها و موافقتنامه هاي منطقه اي تناقض دارد و ارائه گزارش به مديرعامل به جهت پيگيري از طريق وزارت امورخارجه.
 •       رسيدگي به وضعيت سلامت جسمي و رواني كاركنان شركت از طريق بررسي و تطبيق شرايط ارگونومي و ايجاد محيط شاد براي كاركنان
 •       تأمين و ارتقاء مستمر سلامت كاركنان از طريق برنامه ريزي ، هدايت و پايش مستمر فعاليت هاي پيشگيرانه در زمينه جلوگيري از ابتلا كاركنان به بيماري هاي شغلي و تأمين سلامت محيط كار
 •       نظارت بر مسائل زيست محيطي طرح ها و پروژه ها بر اساس اصول توسعه پايدار
 •       بررسي گزارشات مربوط به شرايط و عملكرد شناورها و سكو از نظر آلودگي هوا و آب دريا
 •       تحقيق و ارائه چشم انداز پدافند غيرعامل شركت با رويكرد عملي و پژوهشي
 •      بررسي و جمع آوري اطلاعات فني، آمار و ارقام و مطالعه و بررسي نقشه هاي تفضيلي تأسيسات دستگاهها و سيستم هاي طراحي شده در بخش هاي فرآيند، مكانيك، ابزار دقيق، سيويل وسازه ها