صفحه اصلی > واحدهای ستادی > مدیریت اکتشاف 
مدیریت اکتشاف

همانطور که در ماموریت شرکت نفت خزر نیز مشخص شده است یکی از وظایف مهم و اساسی این شرکت انجام عملیات اکتشاف در حوضه جنوبي درياي خزر و سه استان ساحلي گیلان، گلستان و مازندران است که بر عهده مدیریت اکتشاف شرکت نفت خزر می باشد.

ادارات زمین شناسی، ژئوفیزیک، حفاری و مهندسی نفت از زیرمجموعه های اصلی این مديريت هستند که هر کدام وظایف زیر را بر عهده دارند:

اداره زمين شناسي

اداره زمين شناسي ازسه بخش مطالعات، عملیات و آزمایشگاه زمین شناسی تشکیل می شود. بخش مطالعات پایه و اساس هر گونه عملیات اکتشافی بوده و خروجی مطالعاتی- فنی آن در اختیار دیگر بخش های اداره زمین شناسی قرار می گیرد. بخش عملیات نیز در اجرای عملیات حفاری اکتشافی-توصیفی بازوی این اداره می باشد. آزمایشگاه و انبار زمین شناسی در منطقه عملیاتي شرکت نفت خزر حمایت کننده دو بخش مطالعات و عملیات در مواقع لزوم می باشد.

اداره ژئوفيزيك

اداره ژئوفيزيك شامل بخش هاي نظارت بر عمليات داده هاي ژئوفيزيكي ، نظارت بر پردازش داده هاي ژئوفيزيكي، تفسير داده هاي ژئوفيزيكي و بخش راهبری سیستم است.

فعاليت اداره ژئوفيزيك در حوضه رسوبي خزر جنوبي و سه استان ساحلي گيلان، مازندران و گلستان است كه مطالعات و برنامه ريزي و اجراي آن به طور همزمان صورت مي پذيرد.

برداشت هاي لرزه نگاري در دشت گرگان، پردازش و تفسير داده ها، همچنين مطالعه و طراحي خطوط لرزه نگاري دو بعدي  در استان گيلان، از جمله فعاليت هاي است كه طي چند سال گذشته در بخش خشكي انجام شده است.

در اداره ژئوفیزیک شركت نفت خزر، مطالعه روش هاي به روز ژئوفيزيكي و خاص آب هاي عميق به صورت پيوسته مورد بررسي واقع شده و تا كنون پيش از حفاري چاه هاي اكتشافي به كار گرفته شده است که تا حد امکان از رخداد حوادث پیش گیری شود. تعیین مکان حفاری دو حلقه چاه اکتشافی میدان سردار جنگل با بکارگیری روش های نوین ژئوفیزیکی و تدابیر خاص حوضه آب های عمیق صورت پذیرفت که به نتایج مطلوب رسید.

اداره حفاري

اداره حفاري متشكل از واحدهاي مهندسي و عمليات حفاري مي باشد.

در واحد مهندسي حفاري برنامه و دستورالعمل مرحله به مرحله حفر چاه در فازهاي مختلف بهمراه برنامه و دستورالعمل اجرايي در ساير بخش ها از قبيل سيالات حفاري و سيمان كاري ارايه مي گردد. واحد مهندسي عهده دار مسوليت ارايه راه كار به منظور رفع مشكلات پيش روي عمليات حفاري مي باشد.

واحد عمليات حفاري مسوليت نظارت بر اجراي عمليات حفاري طبق برنامه ارايه شده توسط اداره مهندسي حفاري را عهده دار مي باشد.

اداره مهندسي نفت

این اداره متشکل از واحدهای پتروفیزیک، آزمایش و تكميل چاه و مهندسی مخازن زیرزمینی نفت وگاز می باشد.

واحد پتروفيزيك

هدف از پتروفيزيك، شناسايي مخازن هيدروكربوري زيرزميني و ارزيابي خواص سنگ و سيال مخزن بوده و خروجي آن توصيف استاتيك و ديناميك مخزن و نحوه توزيع سيال در چاه و دورتر از آن است.

فعاليت های واحد پتروفيزيك به دو بخش عمده عمليات و مطالعات تقسيم مي گردد. تعامل و همكاري با ديگر ادارات از جمله زمين شناسي، حفاري، مهندسي مخازن و ژئوفيزيك در هر دو بخش عمليات و مطالعات از دیگر فعالیت های این واحد است.

واحد تکمیل و آزمایش چاه

واحد تکمیل و آزمایش چاه ها یکی از زیر مجموعه های اداره مهندسی نفت بوده که وظیفه طراحی برنامه آزمایش چاه ؛ نظارت بر کلیه مراحل عملیات آزمایش و تعبیر و تفسیر نتایج حاصله از آزمایش چاه توسط نرم افزارهای تخصصی را عهده دار می باشد.

از نقطه نظر بنیادی تفاوت چندانی بین عملیات آزمایش چاه در خشکی و آب های کم عمق دریا وجود ندارد لیکن بدلیل وجود شرایط خاص آب های عمیق انجام عملیات آزمایش چاه در آب های عمیق دریای خزر با عمق متوسط 700متراز ویژگیهای متمایزی برخوردار است.

واحد مهندسي مخازن

این واحد مسئوليت ارزيابي مخزن و تدوين سناريوهاي توسعه و توليد و نيز طراحي و نظارت بر عمليات نمونه گيري سيال درون چاهي و همچنين مطالعه و استفاده از مكانيزم بهينه بازيافت از مخزن را برعهده دارد. تعيين ميزان بازيافت بهينه و صيانتي مخزن از عمده وظایف اين واحد است.

واحد مهندسي مخازن از سه بخش عمليات مخزن، مطالعات مخزن و نيز سيستم هاي مخازن تشكيل شده است.